Γκίκα Ανθή,  λογοπεδικός

Ba. Msc. SLT

Σπούδασε στο Βέλγιο και ειδικεύτηκε στην αποκατάσταση φωνής και κατάποσης μετα από χειρουργεία ωρλ.

Εργάζεται στην Ελλάδα απο το 1997,

  • σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία(Ιατρικό Αθηνών, Ερρίκος Ντυνάν),
  • στο κέντρο ψυχικής υγείας, παιδοψυχιατρικό τμήμα, του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς για 3 έτη,
  • στον πανελλήνιο σύλλογο λαρυγγεκτομηθέντων για 7 έτη,
  • και ιδιωτικά.