α. Τροποποίηση ανατομίας της περιοχής

 • μόνιμο τραχειόστομα στο λαιμό
 • αποκλειστική αναπνοή από το τραχειόστομα (όχι από το στόμα και τη μύτη)
 • τροποποίηση της φαρυγγικής κοιλότητας

 

β. Τροποποίηση της φυσιολογίας της περιοχής

 • απώλεια φωνής
 • απώλεια όσφρησης
 • απώλεια γεύσης
 • απώλεια γλωττιδικού φραγμού
 • απώλεια λειτουργίας της μύτης….
 • αδυναμία να φυσήξει, να σφυρίξει
 • διαταραχές βήχα
 • προσωρινή τοποθέτηση τραχειοσωλήνα.

 

Με δύο λόγια

 • ο ασθενής έχει μία μόνιμη «τρύπα», (τραχειόστομα) στο λαιμό από την οποία και αναπνέει, εφ΄ορου ζωής.
 • καλύπτει πάντα το τραχειόστομα με διάφορα είδη επι θεμάτων.
 • η φωνή του δεν ακούγεται καθόλου
 • μιλά, ανοιγο-κλεινοντας τα χείλη και το στόμα.