Μπορείτε να κάνετε μετά την λαρυγγεκτομή

να μιλήσετε
να τρέξετε
να ασκηθείτε
να ταξιδέψετε με πλοίο, αεροπλάνο…
να δουλέψετε
να οδηγήσετε
να τραγουδήσετε (με χαμηλή φωνή)
να σφυρίξετε

Δε μπορείτε να κάνετε μετά την λαρυγγεκτομή

να κάνετε βουτιές στην θάλασσα
να σηκώσετε μεγάλα βάρη